Studiedag 2018: ‘Kijken vanuit het landbouwsysteem naar veredeling

Op vrijdag 30 november willen we u uitnodigen op onze – ondertussen derde -studiedag op het ILVO te Melle. We zullen ditmaal kijken en zoeken hoe we de landbouwpraktijk en de in de praktijk daarvan gescheiden veredeling (hetgeen een aparte tak, vakgebied geworden is), beter op elkaar kunnen afstellen. Kernvragen voor deze studiedag zijn: Wat leeft er vandaag binnen dit thema (van verzoening)? Welke initiatieven zijn er (daartoe)? En, wat denk jij daarover?

Op de studiedag volgt, naar goede gewoonte, een zaadschoningsmoment. Meer informatie over beide activiteiten kan je vinden in de bijgevoegde uitnodiging.

Zoals steeds, van harte welkom!

Programma: 'Kijken vanuit het landbouwsysteem naar veredeling' 2018 (8 downloads)

Online leermogelijkheid (Engelstalig)

Rowen White van Sierra Seeds biedt een (betaalde) leermogelijkheid aan via onderstaande link. Op de gelinkte webpagina kan je vinden waar de inspiratiecursus tot seed steward, dat aanvangt in april 2018, voor staat, hoe je gaat leren, wat dat leren inhoudt en hoe je de lessen na inschrijving zal ontvangen en kan raadplegen. Het zal een niet zo intensieve cursus worden waar je mogelijk veel kan leren, zij het wel dat een deel van de (praktische ‘hands-on’ informatie mogelijk niet gebruikt kan worden vanwege het klimatologisch verschil tussen de Nederlandstalige gebieden (die deze website probeert te bereiken) en Nevada, Californië, waar Sierra Seeds gevestigd is. Toch willen we U deze kans niet onthouden. Het oordeel ligt bij U.

http://sierraseeds.org/mentorship/

Verslag van de studiedag: ‘Community Based Seed Saving and Breeding’

Onze tweede studiedag zit erop. Ditmaal stond de gemeenschap, en in bijzonder de betrekking van die gemeenschap tot de veredeling én zaadvaste/open bestoven rassen in het algemeen, centraal. We lieten enkele betrokken mensen aan het woord. Het resultaat van hun betrokkenheid kan U zien door de door hen voorgelegde presentaties raad te plegen. Deze zitten in een aparte post vervat vanwege het grote aantal (6).

Onderstaand verslag schetst een aanvullend, algemener beeld van deze – voor ons – geslaagde studiedag.

We hopen jullie volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen,

Goed einde en nieuwjaar gewenst,

Verslag: Studiedag 'Community Based Seed Saving and Breeding' (631 downloads)

Presentaties van de studiedag: ‘Community Based Seed Saving and Breeding’

In willekeurige volgorde:

Presentatie: De kringloop van zaad tot zaad (Greet Lambrecht) (594 downloads)

Presentatie: Doornik Natuurakkers (Louis Dolmans) (603 downloads)

Presentatie: Het belang van open bestoven rassen (Mieke Lateir) (602 downloads)

Presentatie: Louis Bolk Instituut (Edwin Nuijten) (584 downloads)

Presentatie: ILVO (Hervé De Clercq) (596 downloads)

Presentatie: Verantwoordelijkheid consument zaadvast (Lien Vrijders) (603 downloads)

De Blauwgroene Mechelse Prei

Video verwezenlijkt met de steun van de dienst Landbouw en Plattelandsbeleid van de Provincie Antwerpen – in samenwerking met ’t Grom, Doemuseum rond groenten, gezonde voeding en tuinbouwerfgoed

Zie ook: https://www.tgrom.be/

Op 4 oktober om 15.30u waren we welkom op ’t Ambrozijn voor een bedrijfsbezoek en de beoordeling van de rode bieten rassenproef van zaadvaste rassen met enkele hybride rassen ter vergelijking. Een eerste indruk daarvan kan je vinden in het verslag;

Verslag bedrijfsbezoek 't Ambrozijn 2017 (657 downloads)

Studiedag 2017: ‘Community Based Seed Saving and Breeding

Op vrijdag 24 november willen we u uitnodigen voor onze tweede studiedag op het ILVO te Melle. Ditmaal stellen we ons de vraag: Hoe betrekken we de gehele keten in het zaadveredeling en vermeerderingsverhaal? We werken,  denken binnen dit thema samen na over interesse, steun, financiering en, ons stokpaardje: initiatief.

Van harte welkom!

Programma 'Community Based Seed Saving and Breeding' 2017 (bijgewerkt) (684 downloads)

Btw thanks to Seed Savers Exchange for the illustration, again!