Wetgeving

Wetgeving

De wet van de zaden

Zaden staan aan het begin van onze voedselketen en liggen aan de basis van onze beschaving. Daarom zou het logisch moeten zijn dat ze democratisch beheerd worden en als gemeenschappelijk bezit worden beschouwd. 

In de huidige situatie is dit echter niet het geval. Integendeel door het landbouwmodel dat naar voor geschoven wordt van intensieve landbouw en monoculturen, zien we gelijktijdig een concentratie en centralisatie van ons uitgangsmateriaal, het zaad. Hierbij zijn niet alleen boeren slechter af maar ook de genetische basis wordt smaller door een verlies aan biodiversiteit met als gevolg dat het systeem kwetsbaarder wordt.
De Europese commissie lanceerde op 6 mei 2013 een pakket wetsvoorstellen gericht op het vereenvoudigen en moderniseren van een heel arsenaal aan Europese wetten rond voedselveiligheid. De nieuwe Europese zadenverordening omtrent de productie van en handel in zaden is daar één verordening van.

Wat nu?

Het voorstel van de Europese Commissie ligt nu officieel bij het Europees Parlement en de Raad van Ministers. De rapporteur die namens het Europees Parlement onderhandelt in samenspraak met andere politieke groepen, is één van de meest conservatieve italiaanse parlementsleden, twee-handen-op-één-buik met de agrobusiness. Het is dus cruciaal dat de politieke strijd van de komende maanden om dit dossier in gunstige zin bij te sturen, massaal wordt gesteund door organisaties, burgers en boeren. Het zal hard nodig zijn!
 
Vandana Shiva werpt zich wereldwijd op als verdediger van de vrije verhandeling van zaden en is vooraanstaand in het verzet tegen ggo’s en patenten op rassen. Ze pleit voor diversiteit versus uniformisering. Ze heeft haar standpunten toegelicht tijdens twee lezingen: één in Gent op uitnodiging van OIKOS en één in het Europees Parlement op uitnodiging van Bart Staes (Groen) en van Philip Lamberts (Ecolo)
In Mo verscheen hierover een verhelderend interview met haar.

Download 'De wet van de Zaden' of vraag een gedrukte versie via info@oikos.be.