Verslag van onze derde studiedag: ‘Kijken vanuit het landbouwsysteem naar veredeling’

Met een 40-tal mensen hebben we ons een dag lang verdiept in het thema: hoe kunnen we landbouw en plantenveredeling terug verbinden.

Georganiseerd door de VZW Vitale Rassen (voordien Netwerk Zelf Zaden Telen) en ondersteund door Stichting Zaadgoed .

[Download niet gevonden]

Presentaties van de studiedag: ‘Kijken vanuit het landbouwsysteem naar veredeling’

In willekeurige volgorde:

[Download niet gevonden]

[Download niet gevonden]

Studiedag 2018: ‘Kijken vanuit het landbouwsysteem naar veredeling

Naar jaarlijkse gewoonte combineren we ons zaadschoningsmoment op het ILVO met een verdiepend moment, een studiedag. Vorige jaren keken we naar de bredere maatschappelijke beweging en de zaden als commons. Dit jaar kijken we naar het landbouwsysteem achter de veredeling . We hopen op jullie participatie zodat we met zijn allen die dag een stap vooruit kunnen zetten in concrete tools terug verworteld bij de basis: het landbouwbedrijf, de bodem en de zorg en aandacht van de boeren en tuinders!

Veder lezen? Open de bijlage

Zoals steeds, van harte welkom!

[Download niet gevonden]

Verslag van de studiedag: ‘Community Based Seed Saving and Breeding’

Onze tweede studiedag zit erop. Ditmaal stond de gemeenschap, en in bijzonder de betrekking van die gemeenschap tot de veredeling én zaadvaste/open bestoven rassen in het algemeen, centraal. We lieten enkele betrokken mensen aan het woord. Het resultaat van hun betrokkenheid kan U zien door de door hen voorgelegde presentaties raad te plegen. Deze zitten in een aparte post vervat vanwege het grote aantal (6).

Onderstaand verslag schetst een aanvullend, algemener beeld van deze – voor ons – geslaagde studiedag.

We hopen jullie volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen,

Goed einde en nieuwjaar gewenst,

[Download niet gevonden]

Presentaties van de studiedag: ‘Community Based Seed Saving and Breeding’

In willekeurige volgorde:

[Download niet gevonden]

[Download niet gevonden]

[Download niet gevonden]

[Download niet gevonden]

[Download niet gevonden]

[Download niet gevonden]

Studiedag 2017: ‘Community Based Seed Saving and Breeding

Op vrijdag 24 november willen we u uitnodigen voor onze tweede studiedag op het ILVO te Melle. Ditmaal stellen we ons de vraag: Hoe betrekken we de gehele keten in het zaadveredeling en vermeerderingsverhaal? We werken,  denken binnen dit thema samen na over interesse, steun, financiering en, ons stokpaardje: initiatief.

Van harte welkom!

[Download niet gevonden]

Btw thanks to Seed Savers Exchange for the illustration, again!

Verslag van de studiedag: Zaden als gemeenschappelijk goed

Het eind van 2016 komt dichterbij. Wij sluiten dit jaar af met een goed gevoel en goede hoop voor het komende jaar. De presentaties van onze studiedag kunnen hieronder geraadpleegd worden, en in het verslag kan U een samenvatting van de presentaties en workshops vinden.

Een goed jaareinde gewenst,

[Download niet gevonden]

[Download niet gevonden]

[Download niet gevonden]

[Download niet gevonden]

Studiedag: Zaden als gemeenschappelijk goed

Het belang van open bestoven rassen

otyyedfi

Op 25 november willen we samen nadenken hoe we, binnen de huidige context in Vlaanderen en Nederland kunnen werken aan kwaliteitsvolle rassen voor de professionele teelt.

We stellen ons de vraag: Hoe gaan wij om met zaden als gemeenschappelijk erfgoed, zaden als ‘commons’?

Allen van harte welkom!

[Download niet gevonden]